In 2020 heeft de Provincie Noord-Brabant haar bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Op deze website presenteren we aan de hand van 10 thema's de belangrijkste resultaten. Bij elk thema treft u – in 'woord, beeld en getal' – de nodige informatie aan. Ook kunt u tal van prognose-uitkomsten downloaden

Om goed zicht te houden op de demografische ontwikkelingen actualiseert de provincie regelmatig haar prognoses, gemiddeld eens in de drie jaar. Zo bestaat steeds een actueel beeld van veranderingen in omvang en samenstelling van de Brabantse bevolking, evenals van de effecten hiervan op 'het wonen'.